ÁSANA

 

V roce 2022 jsme s vámi sdíleli první dva stupně Patandžaliho 8-dílné jógové stezky - Yamas a Niyamas.
V roce 2023 na ně navazujeme 3. stupněm, kterým je Ásana.

Ásany jsou fyzické pozice, které tvoří základ moderní praxe hatha jógy. Na západě běžně hatha jógu považujeme za jógu jako takovou. Fyzická praxe je ale ve srovnání s celkovou hloubkou jógové tradice jen malým aspektem jógy. Ásany jsou relativně malým výsekem staršího a mnohem většího souboru znalostí, filozofie, linie a technik.

Pojďme to vzít od začátku. Slovo ásana pochází ze sanskrtu. Doslovně znamená držení těla, sedadlo nebo místo. Každá póza má svůj vlastní sanskrtský a anglický název. Téměř všechna jejich jména  končí na „ásana“.

 • Trikonasana (trojúhelníková pozice)

 • Virabhadrasana (bojovník I)

 • Ekapadarajakapotasana  (holub).

Pár podobných znalostí nám pomůže rozluštit i další jména pozic. Například:

 • Eka pada znamená jednonohý, takže můžeme očekávat, že jedna noha bude v těchto pózách dělat něco jiného než druhá.

 • Parsva znamená bok (póza obrácená na jednu stranu)

 • Arivrtta znamená otočený (zkroucená verze)

 • Supta znamená ležící a tak dále.

Když začneme vnímat tyto vzory, jména nám začnou dávat větší smysl.

Existuje mnoho přístupů a jógových škol

Některé názvy pozic se liší podle různých škol jógy a některá jména se v průběhu času změnila. Je několik ásan, které byly známé pod více jmény v různých časových obdobích. Existuje mnoho různých typů pozic, ale všechny se řídí stejnými základními principy vyrovnání a svalového zapojení. Zahrnují vše od jednoduchých zkrutů, předklonů, záklonů, až po pokročilé balanční pozice. Na jednotlivé pozice může existovat mnoho variací a každá varianta má své výhody, účel a výzvy.

Ásanu lze provádět jako klidnou a statickou pozici, kterou lze držet několik dechů, nebo to může být pozice, která je součástí dynamického plynulého pohybu, který trvá méně než jeden nádech nebo výdech. Doba, po kterou se pozice drží, závisí na škole jógy, intenzitě a obtížnosti fyzického držení těla. 

Například Iyengar jóga zdůrazňuje jógovou anatomii a fyzické vyrovnání, takže pozice jsou chvíli drženy. Naproti tomu  styly Ashtanga jóga a Vinyasa se rychle pohybují mezi pozicemi a spojují pohyby s dechem jako v pozdravech slunci. 

I když neexistuje žádný špatný způsob, jak dělat jakoukoli ásanu, existují obecné principy vyrovnání, dechových technik a všímavosti, které by měly být dodržovány, aby se zabránilo zranění a maximalizovaly výhody jógy.

Kolik známe jógových pozic?

Pataňdžaliho jógové sútry byly jedním z prvních jogínských textů, které zmiňovaly slovo ásana. Pataňdžali ji zahrnuje jako jednu z osmi částí jógy a v sútře 2.47 poznamenává, že ásana by měla být „pevná a pohodlná“. Klasický text Hatha Jóga Pradipika popisuje 18 pozic, ale dále uvádí, že „Šiva učil 84 ásan“. Přesto pozdější text nazvaný The Gheranda Samhita uvádí, že „existuje 8 400 000 ásan popsaných Šivou. Počet pozic je tolik, kolik je v tomto vesmíru druhů živých tvorů. Mezi nimi je 84 nejlepších; a z těchto 84, bylo 32 shledáno užitečnými pro lidstvo v tomto světě“. Většina učitelů jógy vede na svých hodinách pouze kolem 15-25 póz.

Jaká je historie ásan?

Původní ásany byly jednoduché pozice v sedě navržené k provádění jogínů během meditace. Byly to stabilní, ale pohodlné tvary navržené tak, aby soustředily mysl, uklidnily nervy a umožnily člověku vstoupit do hlubokého meditačního stavu.

Od těch počátků vznikalo stále více ásan z různých důvodů. V 11. století byl text Goraksha Sataka první, který popsal nesedící ásany. Hatha jóga pradipika byla napsána v 15. století a popisuje 18 pozic, ale žádná z nich není pozice ve stoje . Nesedící pozice se poprvé objevují v Gheranda Samhita, která byla složena v 17. století.

Ve slavné knize ásan Light on Yoga z roku 1966 zahrnul BKS Iyengar ásany, které jeho učitel Krishnamacharya vytvořil spojením tradičního indického zápasu, gymnastiky a kalisteniky britské armády. V roce 1974 instruktor jógy Sri Dharma Mittra vytvořil plakát „Ultimate Yoga Chart“ , který obsahoval seznam 908 ásan, který byl později vydán jako kniha.

Více než o cvičení jde o zkoumání spojení mysli a těla. Je to holistický životní styl, který je spíše mentální a duchovní cestou než výzvou pro tělo.

Jaký je rozdíl mezi ásanami a jiným fyzickým cvičením?

Cvičení jógy kombinuje protahování, dýchání, všímavost a meditaci pro zlepšení vašeho zdraví, snížení stresu a zvýšení síly a flexibility. Více než o cvičení jde o zkoumání spojení mysli a těla. Je to holistický životní styl, který je spíše mentální a duchovní cestou než výzvou pro tělo.

Naproti tomu gymnastika a jiná cvičení se zaměřují na budování svalové hmoty a vytrvalosti prostřednictvím rychlých opakování nebo sad pohybů.  Není zde kladen důraz na práci s dechem, všímavost nebo rozvoj propojení mysli a těla.

Jóga není soutěžní sport jako běh nebo vzpírání. Je navržena tak, aby rozvíjela rovnováhu, koordinaci a koncentraci prostřednictvím řízeného pohybu a zároveň zahrnovala neodsuzování, laskavost a soucit k sobě i ostatním.

Jaké jsou tradiční a méně známe účely pravidelného cvičení ásan?

Moderní praxe ásan se zaměřuje především na její zdravotní přínosy a používá se jako forma cvičení s nízkým dopadem. Tradiční cíle ásan také zahrnovaly prevenci nemocí a podporu zdravého těla, ale více se zaměřovaly na její duchovní účel a výhody. Tím, že se naučíte ovládat a ukáznit tělo, se zklidní a soustředí i tělesná energie a mysl. Níže jsou uvedeny tradičnější a možná neznámé účely pravidelného cvičení ásan:

 • Jógové ásany se cvičí ke zvýšení vnitřní síly a soustředění k vytvoření silné nádoby, která vydrží intenzitu tapas - askeze, používané k dosažení stavu osvícení.

 • Jógové pozice se používají k ovládání, čištění a kultivaci prány, energie životní síly, která proudí přes nádí, neboli energetické kanály těla.

 • Cvičení ásan vytváří mentální, emocionální a energetickou rovnováhu. Když pravidelně provádíte ásany, pomáhá to snížit negativní vzorce myšlení a regulovat emoce.

 • Ásany jsou jednou z několika jógových praktik používaných ke snížení špatné karmy a zabránění jejímu hromadění.

 • Uzemněná a stabilní fyzická praxe usnadňuje hlubší praktiky pránájámy, bandhy a mudry. Tyto praktiky hatha jógy pomáhají nasměrovat a uklidnit energii a podporují další zkoumání jemněhmotného těla.

 • Silná praxe ásan umožňuje člověku prozkoumat vědomou a nevědomou mysl prostřednictvím vrstev kóša a jemného těla.

To umožňuje člověku získat vhled do skutečné podstaty já a reality.

Konečným cílem jógy je spojení individuální mysli, těla a ducha. Jógové pozice jsou jednou z metod, které nám mohou pomoci dosáhnout míru uvnitř sebe tím, že budeme cvičit sebekázeň a sebeuvědomění. Ásany nebyly zamýšleny jako samostatná praxe. Místo toho měly doplňovat ostatní praktiky jógy

V dalších měsících si rozvedeme účinky ásanové praxe na různé tělesné systémy. Přidejte se k odběru našeho newsletteru a nenechejte si je ujít.