BANDHY

 

 

Během lekcí jógy, a to hlavně v části kdy provádíme pránajamu (dechové techniky), často lektor mluví o zapojení bandh, nějakých tělních uzávěrů. Pro začátečníka v józe nastane okamžitě otázka, co to může být, tento nehmatatelný tělní zámek, jaký je to stav, pocit, jak se ho učit vnímat?

Bandhy se nedají nahmatat ani uchopit. Jejich provádění vyžaduje precizní a odpovědný přístup s pozorností obrácenou na procesy probíhající uvnitř nás, na jejich vnímání, pozorování a autentické prožívání s plnou pozorností. V této dovednosti se můžeme dlouhodobě učit a zdokonalovat, výsledky však stojí za to, proto čtěte dál :-)

Bandhy jsou tělní zámky, svalové uzávěry.
Od slova „bandh" = uzavírat, vázat, upevňovat.

Jsou nenahraditelnou součástí pránajamy, praxe kontroly řízení dechu a pránických sil. Jejich cílem je kontrolovat a probudit jemné pránické energie a jejich tok, stimulovat jejich aktivitu. Zpravidla všechny bandhy zajišťují kontrolu určitého tělesného otvoru v těle, čímž přímo ovlivňují mnohé tělesné funkce. Funkci nervového systému, krevního oběhu, endokrinního systému, stabilizaci autonomních funkcí, posilují vnitřní harmonii a obnovují fyziologickou rovnováhu. Především však významnou měrou zvyšují účinky přítomnosti prány v těle a očišťují nádí, energetické kanály. Při správném provádění dochází k příznivým účinkům na organismus, vytvořením „neprostupného" uzávěru, mnohonásobnou kumulací vitální energie (také toku krve) a jejího následného uvolnění.

Při aktivaci těchto svalových uzávěrů, které udržují tlakové poměry v tělních dutinách, dochází i k prohloubení účinku jógových ásan. Aktivita se dotkne nervové soustavy a tím ovlivní energii, pránu. Možná je umíte zapojovat a ani o tom nevíte, z podvědomí, z minulosti vašich naučených pohybových vzorců, nebo to jen neumíte popsat a něco cítíte. Zkuste aktivovat dle návodu níže a hledejte, jestli je to stejný pocit a možná jej znáte. Pak si tedy hrajte s intenzitou, pozorujte vnitřní změny, projevy a reakce. Poslouchejte vnitřní hlas a brzy budete znát lépe i sami sebe. Jakákoli koncentrace dovnitř prohloubí spojení se svým vnitřním JÁ a bude jako jedna z pilířů vaší osobní praxe, podporovat váš osobní rozvoj a růst. Přeji hodně radosti a bohatých vnitřních prožitků.

Existují tři základní bandhy a tyto mohou být použity samostatně, nebo všechny dohromady.

Džálandhara bandha

Je to krční, horní tělní uzávěr.
Aktivní je, pokud v hrdle vytvoříme překážku neprostupnou pro dech (i pro energii). Dojde ke stlačení krčních cév, tím ovlivníme štítnou žlázu, dále čakru Višudhi. Uzavřou se dráhy Idy a Pingaly (Ida- měsíční, studená, ženská energie a Pingala- sluneční, teplá, mužská energie). Džálandhara bandha se využívá při delších zádržích dechu, neboť zabraňuje přenosu tlaku z hrudníku do mozku.

Provedení:
Nadechneme a vydechneme. Po výdechu, nebo již v průběhu výdechu začneme sklánět hlavu do předklonu, bradu vedeme co nejvíce dopředu a v závěru oblouku bradu vtáhneme dozadu do krční jamky. Zůstáváme dle svých možností a pocitů a provádíme dechové techniky či požadované ásany. Ukončíme zvednutím hlavy s nádechem zpět do vzpřímené polohy a vydechneme.

Kontraindikace jsou srdeční obtíže, vysoký krevní tlak a potíže s očima.

Uddijana bandha

Je to břišní, střední tělní uzávěr.
Překládá se jako „let vzhůru" - prána letí vzhůru skrz nádí sušumnu (nádí sušumna v jemnohmotné anatomii odpovídá míše). Aktivita této bandhy ovlivňuje solární pleteň, jež se podílí na regulaci všech funkcí lokalizovaných v břišní krajině. Hloubkovou masáží dochází k pročištění a regeneraci trávicího ústrojí, urychlení krevního oběhu v orgánech, léčí zácpu a působí kladně na ptózy (poklesy orgánů). Uddijana bandha ovlivňuje manipura čakru. Jak praví Svámí Šivananda: „Uddijána bandha je pravým požehnáním pro lidstvo. Přináší zdraví, sílu a dlouhověkost každému, kdo ji provádí."

Provedení:
Nutno cvičit na lačno, po výdechu, břišní svalstvo musí být uvolněné a pasivní. Pro nácvik se doporučuje postavení ve stoji, kdy nohy jsou roznožené, špičky vytočené ven, kolena jemně pokrčená. Trup je v mírném předklonu a dlaně se pevně opírají o stehna nad koleny. Můžeme ji provádět i v poloze lotosového sedu.
Nadechneme se a silně vydechneme, důkladně vyprázdníme všechen vzduch z plic. Rozevřeme žebra a napodobíme hluboký hrudní nádech, břicho stahujeme dozadu směrem k páteři a takto setrváme (začátečníci cca.5 vteřin, pak postupně dobu prodlužujeme dle individuálních možností). Potom uvolníme, hrudník i břicho zaujme svůj běžný tvar a pokusíme se dovydechnout, což zajistí pozvolnost dalšího nádechu. Toto je jeden cyklus, vhodný dělat u začátečníka a pro nácvik.

Agnisára dhauti = opakovaná série uddiján

Aniž bychom se mezi nimi nadechli, provádíme opakovaně mnohokrát za sebou. Jakmile je břicho zataženo, necháme je ihned vrátit do jeho běžné polohy a okamžitě je znovu zatáhneme. Takto provádíme několik tzv. břišních vln za sebou bez potřeby nádechu. Pokud máme nezbytnou potřebu vzduchu, pozvolna nadechujeme ještě dole v mírném předklonu a až s dalším nádechem se zvedáme do stoje. Po krátkém odpočinku můžete začít praktikovat cyklus znovu. Můžeme se dopracovat až na rytmus jedné refrakce za vteřinu v nepřerušených sériích padesáti až šedesáti uddiján. Jedná se o nevýslovně účinnou, podpůrnou a ozdravující masáž břicha, která usnadňuje vstřebávání potravy a urychluje střevní trávení.

Kontraindikace jsou akutní záněty břišních orgánů. Zůstalo-li onemocnění skryto, uddijána bandha vyvolává bolest.

Múla bandha

Je spodní tělní uzávěr, u kořene páteře. Ovlivňuje pánevní dno a provádíme stažením svěrače konečníku, svěrače močové trubice a perinea (hráze). Tato bandha stimulujeme nervovou pleteň v oblasti pánevního dna a tím probouzí Kundaliní (energii proudící sušumnou vzhůru).

Provedení:
Můžeme provádět po nádechu i po výdechu. Nejčastěji v pevném zkříženém jógovém sedu, doporučuje se jemný náklon těla vpřed. Po nádechu s výdechem stáhneme svalstvo pánevního dna a setrváme dle svých možností. Potom s nádechem uvolníme a dýcháme běžným dechem.

Ašviní mudra = stah kolem konečníku
Po výdechu se provádí opakované stahování a následné uvolnění, během zádrže dechu. Zpočátku je tato technika jednodušší než klasická Múla bandha.

Traja bandha, neboli Mahá bandha

Je aktivace spojením všech tří výše uvedených tělních uzávěrů. Provádí se pouze se zádrží dechu po výdechu. Tato aktivace ovlivňuje pohyb energie vzhůru spinálními nervovými kanály a při správném a pravidelném provedení způsobuje, že Kundaliní šakti (osobní duchovní potenciál, jehož uskutečnění vede k růstu a realizaci skutečného Já) proniká třemi psychickými uzly, tzv. Granthi (uzle, nebo smyčky, které nám otevírají náš psychospirituální potenciál).

Provedení:
Vždy po výdechu, obvykle ve stoji či v některém ze zkřížených sedů, se bandhy zaujímají postupně.
1. Hluboký výdech
2. Provedeme krční uzávěr
3. Provedeme kořenový uzávěr
4. Provedeme břišní uzávěr
5. Setrváme dle svých možností a prožitků
6. Uvolňujeme břišní, pak kořenový a nakonec krční uzávěr
7. Dovydechneme a zvolna nadechneme

Upozornění: Je třeba dbát na opatrnost a nácvik provádět pod vedením zkušené osoby. Pokud jsou tyto techniky prováděné špatně, mohou i ublížit.