RITUÁL

 

 

(z lat. ritus = řád, obřad, zvyk, obyčej, ritualis = obřadný, posvátný) 

Rituálem nazýváme formálně závazný a podle předem daných pravidel probíhající obřad, který se vyznačuje vysokým symbolickým obsahem. Často je provázen určitými slovními formulacemi nebo gesty. Může mít duchovní, spirituální i náboženský charakter nebo se může týkat běžných záležitostí, například ukládání dětí k spánku, ranní sprcha …. často představuje přechod z jednoho stavu do druhého.

Rituály nás provází po celou lidskou historii, propojují nás s tím, co je větší než my: život, smrt, cykly přírody, cykly vesmíru, smysl naší cesty životem. Tyto rituály nám pomáhí vystoupit z každodenní rutiny a obohatit náš život prožívaným smyslem, ať už o samotě nebo ve sdílení s ostatními. Rituál je zastavení se, vědomé vytvoření posvátného prostoru a jasného záměru, uctění mezníků a předělů na naší cestě.

V životě je několik zásadních okamžiků, které jsou obvykle oslavovány. Od narození dítěte,  přechod do dospělosti, svatba i rozvod,  vstup do moudré fáze a smrt. To podstatné, co nám rituály přinášejí je podpora velké změny v našem životě. Něco se ukončuje a zároveň podporuje nové. Toto jsou takzvané přechodové rituály.

U nás praktikujeme především rituály změn ročních období nebo slunovratové rituály, které jsou v křesťanské kultuře známy jako Vánoce , Velikonoce, Hromnice, Dožínky atd….Tyto svátky jsou postaveny na starých keltských a slovanských tradicích v souladu s přírodními cykly, kdy se uctívala měnící se příroda a její dary.

Také je možné na rituál pohlédnout ze dvou hledisek, kdy něco chci získat nebo se něčeho zbavit. Vhodné dny jsou přechody ročních období: zimní slunovrat – 21. prosince, letní slunovrat – 21. června, jarní rovnodennost – 21. března, podzimní rovnodennost – 23. září. Nebo můžeme využívat cykly Měsíce novoluní nebo úplňku.

Čím více vás rituál baví, čím více si s ním hrajete a těšíte se z něj, tím více energie získáte. Můžeme využít svoji kreativitu a obměnit ho podle svých představ. Nikdy se nesnažte ovlivňovat vůli druhých nebo rituálem škodit, vrátí se to.

Samozřejmě, že stoprocentní úspěch není zajištěn, jistotu nemáme nikdy. Rituál nám pomáhá vědomě prožít rozhodnutí změny a převzít za ni odpovědnost. Takový rituál doprovázím slovy: „Tak se staň!“ Tam, kde neznám řešení nebo vůbec nevím co dělat, rituál může pomoci v přijetí tohoto přechodného stavu a trpělivosti do té doby, než se situace vykrystalizuje. Zde jsou vhodná slova: „Tvá vůle se staň!“. Tato afirmace znamená, že neznám správné řešení situace a v podstatě žádáme, aby se stalo „něco“ co je nejlepším řešením pro všechny, kdo se účastní dané situace.

A ještě něco o jógových rituálech, které nám mohou být nápomocny k větší jistotě v každodenním životě. Možností je spoustu od ranní či večerní meditace, kdy se vědomě ladíme na svůj dech, vnitřní klid a své vyšší já, někteří jej taky nazývají „overego“. Můžeme zařadit čištění jazyka pomocí škrabky, kloktání ústní dutiny solí nebo čištění pomocí oleje, výplachu nosu „džala netí“ slanou vodou nebo očistná masáž sezamovým olejem. 

Možná objevíme kouzlo manter a japa maly.
Naším rituálem může být také pravidelná lekce jógy, kdy si dáváme prostor a čas sami pro sebe. Pravidelně doma nebo každý týden ve svém studiu, se svým lektorem a podobně naladěnými lidmi, se kterými jsme se shodou okolností takto potkali……..“má jógová seance“…. jak říkal průkopník a učitel jógy na západě André Van Lysebeth.

 „subham astu sarvadžagatam“
…kéž všechny bytosti jsou šťastny….

Použité zdroje:

http://www.knezkabohyne.cz/co-je-to-ritual/
http://www.radkaloja.cz/portfolio/ritualy-a-jejich-sila-jak-je-provadet/