Lekce Satyam Partyzánská

Kateřina Čajánková
Otevřená lekce pro začátečníky, pondělky 17:00-18:15hod.

V této lekci zaměřujeme pozornost na práci a aktivitu svalů, které podporují napřimování naší páteře. Posilujeme i nohy, které drží záda, pracujeme tedy i vestoje. Dále střed těla a aktivujeme pánevní dno. Prohloubeným, hladkým a vědomým dechem se napojujeme na vnitřní svaly, navozujeme správným pohybem automatizaci vhodných pohybových vzorců a jejich zapojení do denních činností. Tempo lekce je klidné a pomalé, s respektem a pozorností ke všem obtížím a omezením, se kterými lidé na tuto lekci přicházejí. Tato lekce je vhodná pro všechny pokročilosti, i pro pacienty, kteří jsou po zaléčení akutních stavů pohybového aparátu a po dokončené rehabilitační péči.

Kateřina Čajánková
Otevřená lekce pro mírně pokročilé středy 8:30-9:50hod.
Otevřená lekce pro pokročilé pondělky 18:30-20:00hod.

Tato lekce je určena všem, kteří mají minimálně půl roku praxe jógy a mají zvládnuty a osvojeny základy. Předpokládá se, že adept zná základní dechové techniky, zvládá je a může rozvíjet práci do hloubky. Dále zná základní ásany na principu Hatha jógy, včetně úvodních zaujetí obrácených pozic. Tato lekce je zaměřena na rozvoj praxe do pokročilejších variant dechovo- koncentračních technik a ásan. Každý adept by měl mýt osobní praxi mimo jóga studio a praktikovat jógu alespoň 3-5x týdně. Tempo lekce je spíše dynamické, podobné technikám flow, zároveň však setrvání v ásanách je delší a vyžaduje plnou koncentraci a jasně stanovený záměr z naší mysli, který prohloubí účinky. Jestliže jste absolvovali jakýkoli začátečnický kurz jógy, vystudovali školy v oblasti jógy, vaše praxe je pravidelná a dlouhotrvající, máte pojem o Jóga sútrách a Patandžaliho 8dílné stezce, zajímá vás psychosomatický koncept sebeuzdravení a hojení procesem lepšího poznání sebe sama, nebo pracujete s meditací, či ideomotorickým tréninkem - představ si cokoli a můžeš toho dosáhnout, jste mentální kouč, nebo s koučinkem máte osobní zkušenosti, pak vy všichni máte do těchto lekcí dveře otevřené. Budete přesně vědět o čem mluvím a kam vás směřuji. Jsem jen průvodce, práci děláte každý sám na sobě.

Radana Prokopová
Otevřená lekce středy 18:30-19:45hod.

Hatha jóga je ideální cvičení pro každého, kdo si chce protáhnout celé své tělo, uklidnit svou mysl a odpočinout od každodenního stresu. Hlavní náplní lekcí je výuka jednotlivých pozic, práce s dechem a relaxace. Spojení těchto tří elementů tvoří harmonické cvičení, díky kterému zapomenete na okolní svět a budete se soustředit sami na sebe. V intuitivní józe se budete učit jak naslouchat potřebám nejen svého těla, také své duše. Podle denních konstelací ochutnáte i z dalších stylů jógy od flow, dynamické, až po velmi emočně uvolňující jinové ásany.

Aneta Greplová
Otevřená lekce čtvrtky 15:30-16:40hod.

Na této lekci se díky jemnému plynutí naučíte lépe pracovat se svým dechem. To je základem pro zdravé fungování našich těl a také následnou schopnost udržení delších výdrží v pozicích. Lekce začíná uvolněním napětí, sladěním pohybu s dechem a následuje posílení nejdůležitějších partií pro správné držení těla. Lekce je určena všem začátečníkům, kteří chtějí zpomalit a naučit se lépe vnímat sami sebe.

Kateřina Valtová
Otevřená lekce pro začátečníky čtvrtky 17:00-18:15hod.

Lekce má základ v klasické škole B.K.S. Iyengara. Protahuje, posiluje a zároveň uvolňuje tělo i mysl. Je vedena s důrazem na zdravé a bezpečné provádění jógových pozic s ohledem na tělesnou a zdravotní dispozici klienta s pomocí různých pomůcek, jako jsou válce, popruhy, bločky. Po úvodním zklidnění následují zahřívací a protahující pozice. Další pozice jsou zaměřeny na protažení a posílení nejen naší páteře, ale i velkých kloubů. Nechybí sekvence na posílení středu těla a hlubokého stabilizačního systému, závěr lekce pak patří vedené relaxaci. Lekce je vhodná i pro začátečníky a přizpůsobena dané skladbě klientů.

Jitka Baďurová
Otevřená lekce pátky 8:00-9:15hod.

Lekce je určena jak pro začátečníky tak i pokročilé, pro všechny co mají potřebu se prohřát i protáhnout. Začátek lekce je v dynamickém tempu, která se postupně zklidňuje v protahovacích sestavách a uzavírá závěrečnou prožitkovou relaxací.

Pavla Boďa Vanduchová
Otevřená lekce pro mírně pokročilé neděle 18.30-19.50hod.

Jedná se o lekci ve stylu Flow jógy propojující poznatky, které lektorka získala během své letité jógové praxe. Využívá prvky vycházející z Vinyasa flow jógy, Radža jógy a Terapeutické jógy. V lekci je pozornost zaměřena na sladění dechu a pohybu, propojení myšlenkových pochodů a jednotlivých pohybů do jógových sekvencí. Na začátku každé lekce nechybí úvodní zklidnění a chanting manter, prodýchávání a napojení se na tělo skrze krátkou meditaci. Po zahřívacích Pozdravech slunce následují sekvence ve stoji, záklonové a předklonové sekvence a závěrečné uvolnění v relaxaci. Lekce se vyvíjejí dle aktuálních potřeb klientů, proto je každá lekce pojata v jiném duchu a postavena na jiné koncepci. Lekce je vedena hlasovými instrukcemi a doprovázena asistencemi (hands on). Nechte volně plynout dech a získejte prožitek z každého pohybu – to je motto lekce.

Markéta Garguláková
Otevřená lekce pondělky 8:15-9:30hod.

Cvičení pro seniory vychází ze základů tchaj-ťi a čchi-kung. Jedná se o pomalá čínská cvičení, zaměřená na rozhýbání a uvolnění celého těla, dýchání a soustředěnost. Cviky jsou prováděny převážně ve stoji, ale také v sedě. Zařazuji i cviky v leže, zaměřené na posilování celého těla, nebo na jeho uvolnění, např. formou Feldenkraisovy metody a jiných rehabilitačních technik. Lekce je přizpůsobena tak, aby ji zvládli všichni zúčastnění.

Lekce Satyam Mladcová

Andrea Plačková
Otevřená lekce pro začátečnice i mírně pokročilé ženy pondělky
10:00-11:15hod. a neděle 18:30-19:45hod.

Jenom se ztišit… Na této lekci určené ženám se budeme snažit o vytvoření rovnováhy jinové a jangové energie našeho těla. Prostředkem k tomu budou vybrané ásany hatha jógy, jin jógy a dechové cvičení spojené s důmyslným pohybem čchi kungu. Na úvod se zahřejeme ásanami hatha jógy. Jinovým cvičením nazývaným také “tichá síla” dopřejeme svému tělu poměrně rychlé uvolnění ztuhlosti, rozpuštění energetických blokád a tím uvolnění proudění životadárné energie čchi. Síla jinové ásany tkví v tom, že nám pomůže s lehkostí vplout do meditace, kde se učíme život příjímat a nechat plynout. Lekce budou vedeny ve slovenském jazyce. V čase, kdy Andrea bude na studijích budou některé lekce v neděli nahrazeny jinými lektory.

Eva Šimková
Otevřená lekce pro začátečníky a seniory, pátky 16:30-17:45hod.

V lekcích jemné jógy se zaměříme na klidné, pozvolné, ale účinné cvičení. Cílem lekcí je odpoutání se od vnějšího světa, myšlenek, minulosti i budoucnosti a ponoření se do přítomnosti, uvědomění si sebe sama, zklidnění mysli. Chci vést k tomu, aby se člověk nacítil na vlastní tělo, jeho pohyby a vnímal tak vše, co se během cvičení vynořuje, ať už pocity tělesné, nebo duševní. Díky tomuto vnoření se do sebe sama, se pokusíme dostat do hlubších vrstev našeho těla a uvědomit si a posílit ty jeho části, které ne vždy správně využíváme. Odměnou bude vnitřní zpevnění, pocit jistoty a stability a harmonie fyzická i psychická.

Kateřina Čajánková
Otevřená lekce pro začátečníky čtvrtky 8:30-10:00hod.

Tato lekce je vhodná pro všechny, kteří se s jógou chtějí seznámit a naučit se základy pro samostatnou jógovou praxi. Prvotním záměrem je učit se stahovat pozornost dovnitř do sebe, pozorovat, naslouchat a nechat se vést vnitřním hlasem. Práce s dechem bude důležitou součástí této lekce, minimálně 20minut s ním budeme pracovat dechovými technikami. Snahou je odkrýt a přepracovat staré vzorce, navnímat změny a pracovat s nimi dále i mimo jógovou podložku. Ásany, tedy tvary těla, pobízejí k uvědomění směrování a změn vašeho dechu. Tempo této lekce je pomalejší, s vysvětlením základů jógových tradic. Součástí je koncetrace a relaxace.

Radana Prokopová
Otevřená lekce pro všechny v pondělky 17:00-18:15hod.

Tato lekce je kombinací několika stylů jógy, přesněji hatha, vinyasy, čakra a jin jógy. Tempo lekce je převážně dynamické, někdy jemnější a občas budeme pracovat i terapeuticky, pro zmírnění stresu a úzkosti. Doporučuji všem, kteří se nebojí objevovat a experimentovat.

Aneta Greplová
Otevřená lekce pro začátečníky ve středy 8:30-9:45hod.

a této lekci se díky jemnému plynutí naučíte lépe pracovat se svým dechem. To je základem pro zdravé fungování našich těl a také následnou schopnost udržení delších výdrží v pozicích. Lekce začíná uvolněním napětí, sladěním pohybu s dechem a následuje posílení nejdůležitějších partií pro správné držení těla. Lekce je určena všem začátečníkům, kteří chtějí zpomalit a naučit se lépe vnímat sami sebe.

Elizabeth Székely
Otevřená lekce pro začátečníky v neděle 18:30-20:00hod.

Lekce, ve které pomůcky spolehlivě pomáhají v počátcích jógové praxe, nebo při různých zdravotních omezeních. Pozice si lze zacvičit tak, abychom si neubližovali a současně si je dokázali užít, procítit, čerpat jejich benefity. Využijeme jógové bloky, destičky, popruhy, deky, židle, stěnu... Jejich použitím můžeme prohloubit naši jógovou praxi. Nejznámějšísystém jógy, který hojně využívá pomůcek, rozvinul B.K.S.Iyengar.

Kateřina Čajánková
Otevřená lekce pro muže čtvrtky 18:30-19:45hod.

V této lekci pro muže se zaměřuji na obecné potíže aktivního muže, který má rád a preferuje svůj sport či aktivitu. Chybí mu však prostor pro uvolnění, zklidnění, délku, flexibilitu, hladkost, plynulost, napojení na sebe. Ať už tělesně, či mentálně. Práce s dechem a provnímání změn a stop práce v našem těle je důležitým tématem. Můžete take tuto lekci vnímat jako aktivní strečink v rámci sportovní přípravy u kteréhokoli sportu.

Milan Daněk
Otevřená lekce pondělky 8:15-9:30hod.

Jóga s důrazem na uvolnění v jednotlivých pozicích a obrácení pozornosti dovnitř.
V první části cvičení rozhýbáme tělo s poznáním vlastních tělesných možností pro další práci v ásánách.
Druhá část cvičení je provádění ásán s delší výdrží a zklidněním po každé ásáně. Pozornost je kladena na nenásilnost cvičení a vnitřní prožitek.
V třetí části procvičíme pranajámu a práci s energií.
Na závěr si odpočineme v relaxaci.

Markéta Garguláková
Otevřená lekce středy 10:30-11:45hod.

Cvičení pro seniory vychází ze základů tchaj-ťi a čchi-kung. Jedná se o pomalá čínská cvičení, zaměřená na rozhýbání a uvolnění celého těla, dýchání a soustředěnost. Cviky jsou prováděny převážně ve stoji, ale také v sedě. Zařazuji i cviky v leže, zaměřené na posilování celého těla, nebo na jeho uvolnění, např. formou Feldenkraisovy metody a jiných rehabilitačních technik. Lekce je přizpůsobena tak, aby ji zvládli všichni zúčastnění.

Helena Kohoutková
Otevřená lekce středy 17:15-18:30hod.

Tato lekce se bude věnovat základním technikám jógy a základním jógovým sekvencím. Poskytne vám zklidnění mysli a celkové uvolnění a protažení na začátku lekce, poté zahřátí ve stylu vinyasa flow, a dále se bude věnovat základním ásanám ve stoji, v sedě a v leže, které budou postupem času obohacovány o další varianty a úrovně. Na konci každé lekce vás čeká zasloužená relaxace. Tato lekce je vedena začínajícím učitelem jógy a je za sníženou cenu. Lekce je vhodná pro úplné začátečníky.

Roman Račák
Otevřená lekce středy 18:45-20:00hod.

Tato lekce bude spojením Ashtanga a Hatha jógy. Mé hodiny by měly přinést dynamické cvičení - asány povětšinou vybrané z primární série Ashtangy (série pro zdraví), založené na dvou základních pilířích: "hlubokém, klidném dechu" a "plynulém pohybu", jak tomu učí Hatha jóga.

Kateřina Čajánková
Otevřená lekce pro začátečníky čtvrtky 16:45-18:00hod.

V této lekci zaměřujeme pozornost na práci a aktivitu svalů, které podporují napřimování naší páteře. Posilujeme i nohy, které drží záda, pracujeme tedy i vestoje. Dále střed těla a aktivujeme pánevní dno. Prohloubeným, hladkým a vědomým dechem se napojujeme na vnitřní svaly, navozujeme správným pohybem automatizaci vhodných pohybových vzorců a jejich zapojení do denních činností. Tempo lekce je klidné a pomalé, s respektem a pozorností ke všem obtížím a omezením, se kterými lidé na tuto lekci přicházejí. Tato lekce je vhodná pro všechny pokročilosti, i pro pacienty, kteří jsou po zaléčení akutních stavů pohybového aparátu a po dokončené rehabilitační péči.

Elizabeth Székely
Otevřená lekce pro začátečníky v úterky 10:30-11:45hod.

Lekce pro úplné začátečníky, ve které použijeme i pomůcky, které spolehlivě pomáhají v počátcích jógové praxe, nebo při různých zdravotních omezeních. Pozice si lze zacvičit tak, abychom si neubližovali a současně si je dokázali užít, procítit, čerpat jejich benefity. Využijeme jógové bloky, destičky, popruhy, deky, židle, stěnu... Jejich použitím můžeme prohloubit naši jógovou praxi. Nejznámějšísystém jógy, který hojně využívá pomůcek, rozvinul B.K.S.Iyengar.

Forma lekce

Všechny uvedené lekce jsou formou otevřeného vstupu, nemusíte se předem registrovat, ani si rezervovat místo, jednoduše přijďte.
Platit můžete jednorázově, nebo zakoupit hromadné předplatné na 5, 10, nebo 20lekcí a přicházet tak libovolně na všechny otevřené lekce z rozvrhu.

Předplatné

Hromadné předplatné, platí na 6 měsíců od data zakoupení
Hodnota lekce 90,- 5x/ 450,- 10x/ 900,- 20x/ 1800,-
Hodnota lekce 150,- 5x/ 725,- 10x/ 1400,- 20x/ 2700,-
Hodnota lekce 170,- 5x/ 825,- 10x/ 1600,- 20x/ 3100,-
Hodnota lekce 180,- 5x/ 875,- 10x/ 1700,- 20x/ 3300,-
Hodnota lekce 190,- 5x/ 925,- 10x/ 1800,- 20x/ 3500,-
Hodnota lekce 220,- 5x/ 1075,- 10x/ 2100,- 20x/ 4100,-

Úhrady

Úhradu za hromadné předplatné lze provést v hotovosti ve studiu Satyam,
nebo platby posílejte na účet: 3224650399/0800 VS: 0001 a informujte nás
mailem o odeslané úhradě.
Po přijetí Vaší platby se na Vaší klientské kartě, která zůstává trvale ve
studiu Satyam, objeví zaplacený počet otevřených lekcí ve Vámi zvolené
hodnotě.

Level I

pro úplné začátečníky v józe i v tchaj-ťi

Level II

pro pravidelně praktikující minimálně půl roku, znalost základů jógové pránájámy a základů tchaj-ťi

Level III

pro pravidelně praktikující minimálně 1 rok, zcela zdravé jedince bez zdravotního omezení, znalost jógové pránájámy a základů meditace

Přicházejte na lekce 10-20 minut před začátkem. Prosím upozorněte nás, pokud máte nějaký zdravotní problém, omezení, nebo jste po operaci, či těhotná.

V SATYAM studiu prosím následujte pokyny a pravidla jogína, přijměte naši myšlenku nabídnout čas k vlastní duchovní a tělesné praxi, daleko od starostí každodenního života. Mluvte tiše před vstupem, můžete rušit právě probíhající lekci. Příchod na lekci několik minut předem využijte ke zklidnění, relaxaci, popř. zahřátí. Jestliže se zpozdíte o pár minut a lekce již běží, vstupte tiše, usaďte se bez vyrušení ostatních.

Pokud přijdete později o více než 10 minut, přijďte prosím na jinou lekci. Jestli musíte opustit lekci dříve před jejím skončením, informujte předem učitele a opouštějte lekci před Savásanou.

Osobní věci a boty nejsou nutné brát na lekci, nechte je prosím v prostoru šaten a vypněte mobilní telefony. Šatny mají skříňky na vaše osobní věci, klíček si berte k sobě a studio se těsně před začátkem lekce zamyká.

Přineste si čistá chodidla a prázdný žaludek. Před lekcí prosím nejezte žádné těžké pokrmy, alespoň dvě hodiny a vyhněte se i pití během praxe. Oblečte pohodlné oblečení, které vám dovolí volně dýchat a pohybovat se. Doporučujeme bavlněné materiály, ne syntetiku. Smysl pro pořádek prosím prokažte přípravou prostoru pro následující lekci. Jógamatky rolujte a deky překládejte pečlivě, další pomůcky vracejte organizovaně do příslušných polic. Jedna lekce může být zdrojem inspirace druhé, stejně jako my jsme inspirací vám.

Vážíme si vaší podpory a láskyplné pozornosti.