HLAS JAKO OBRAZ SEBEPOJETÍ

HLAS JAKO OBRAZ SEBEPOJETÍ
HLAS JAKO OBRAZ SEBEPOJETÍ

Ivana Vostárková
neděle 7. února 2021 / 9.00 - 18.00 hod.

VIVID house a SATYAM yoga, Návesní 233, 760 01 Zlín

Hlas není pouhým nosičem slov, není jen sluhou procesu myšlení. Hlas o nás vždy pravdivě vypovídá. Slovem umíme lhát velmi zručně, hlasem nikdy. Jsme jím schopni projevit všechny citlivé proměny prožívání sama sebe. Hlas, to je naše "mohoucnost", přirozený projev naší bytosti - naší jedinečnosti. Abychom ho mohli plně rozvinout, je třeba přijmout i svou živočišnost.
Hlasem se projevuje naše prapůvodní schopnost vyjadřovat emoce.

Investujeme energii do toho, jak chceme být vnímáni, namísto toho kým skutečně jsme. Náš osobitý jedinečný hlas, který odráží naši skutečnou pravdivou kvalitu potom nezní, zůstává ukryt, potlačen.

Společně s lektorkou Ivanou Vostárkovou budeme hledat svůj původní hlas, abychom se mohli setkat s tím, kým skutečně jsme. Cestou osvobozování hlasu se nám může vrátit síla projevit své tvůrčí schopnosti, přijmout sami sebe, svou jedinečnost, neopakovatelnost.

K účasti na semináři nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti či semináře, potřebujete pouze chuť začít zkoumat svůj hlas. Začít je možné kdykoliv a jakkoliv.

 

Cena: 1800,- Kč
Počet míst je omezen.
Přihlášení: katerina.yoga@seznam.cz 
Úhrady, po potvrzení přihlášení, posílejte na č.účtu : 3224650399/0800
VS: 0706
Poznámka pro příjemce: Jméno Příjmení účastníka