VĚDOMÁ JÓGA

VĚDOMÁ JÓGA
VĚDOMÁ JÓGA
MINDFULNESS YOGA

Kateřina Čajánková & Radka Chudárková
26. 9. 2021 / 9.00 – 13.30 hod.
Jóga studio Partyzánská

Nedělní prostor věnovaný prohloubení a rozšíření naší jógové praxe bude především o práci na sobě. Ze zdravého středu, kterým jsme každý sám o sobě, vychází vše ostatní. Jen tak můžeme dosáhnout fyzické rovnováhy a psychické čistoty. V průběhu celého workshopu budeme pracovat s jedinečnou metodou osobního rozvoje Points of you©, která nabízí symbiózu ladění všech částí našeho já – těla, mysli a duše. Points of you© je izraelská koučovací metoda pracující pomocí karet asociací. Každá karta zobrazuje fotografii, která podněcuje naši mysl vytvářet si vlastní obrazy či představy a vhledem do tohoto obrazu nám asociuje množství souvislostí s našim tématem, problémem, oblastí rozvoje. Pod cíleným vedením nám umožní uvědomit si to klíčové a pojmenovat to, co v prvním okamžiku nevidíme. Umožní nám podívat se na vše z jiného úhlu pohledu.

Budeme nalézat svá aktuální vnitřní témata, která rezonují naší myslí a psychikou. V bezpečném a klidném prostředí nabídneme pohled do oblastí našeho podvědomí, které potřebujeme otevřít, prozkoumat, někdy poodstoupit, abychom si všimli podstaty a možná vykročit vpřed k vědomým změnám. Záleží jen na nás. Sdílení není povinné. Stačí poslouchat svůj vnitřní hlas a být zpřítomeni a ukotveni ve vlastním prožívání.
K těmto prožitkům nám dopomůže jógová praxe. První část bude jemná a pomalá, zaměřena k zastavení na mýtině vnitřního ticha a zvědomení své Sankalpy. Skrze vědomý pohyb a vědomé dýchání prožijeme svou přirozenost v každé Ásaně a v každém nádechu a výdechu. V druhé části jógové praxe nám vybrané Ásany poskytnou prostor pozorovat naše tendence, souvislosti a odezvu těla.
Pojďme společně hledat vnitřní sílu pro nalezení cesty k osobnímu přesvědčení a k vnitřní rovnováze.
Workshop je otevřen všem, kteří jógu vnímají jako komplexní práci na úrovni těla, mysli a duše a bude vyžadovat ochotu vzájemného sdílení svých témat v menších skupinkách. Míru a hloubku sdílení necháme na vás a budeme ji respektovat.

STRUKTURA WORKSHOPU

ÚVOD (10´)
Myšlenka komplexního pojetí jógy - spojení fyzického cvičení těla a vědomé soustavné práce na sobě. Představení metody Points of you© - v čem spočívá, jak funguje, jak vznikla, její fáze, využití atd.

PAUSE (10´)
Koncentrace, meditace, zastavení. Naladění mozku na dnešní praxi.
Napojení významu „tady a teď" na denní život, význam této dovednosti v pracovním i osobním životě.

POINTS OF YOU (40´) „MÉ AKTUÁLNÍ TÉMA"
První zkušenost, první práce s kartami asociací.
Co je mým klíčovým tématem těchto dní, co nyní nejvíc řeším? (krátké sdílení ve skupině) z této práce vyplyne SÁNKALPA, náš záměr pro dnešní praxi, pro vnitřní práci. Co v sobě potřebuji nalézt, kde to cítím, kde se potřebuji vyladit, nedechnout, otevřít, utišit...

JÓGOVÁ PRAXE (45´) Jemná terapeutická jógová praxe ladící na sebe sama, dechové cvičení.

15 minut přestávka

POINTS OF YOU (90´) PUNKTUM – MŮJ PŘÍBĚH
„Já a ..., Můj vztah k ..." Vizualizace příběhu vlastního tématu pomocí 6 fotokaret. Práce v malých skupinách – získávání jiného úhlu pohledu prostřednictvím lidí ve skupině, odosobnění, bezpečí, velká uvědomění a pojmenování svého Punktum = místa, kde se nacházím právě teď.

JÓGOVÁ PRAXE (45´) Dynamická flow jóga, sekvence ásan, propojení a zvědomení souvislostí pohybu a dechu.

ZÁVEŘEČNÁ ŠÁVÁSANA (15´)
Uvolnění mysli i těla po náročné práci na sobě, posbírání ovoce z proběhlé praxe, krátká řízená meditace.

Vedení workshopu: Kateřina Čajánková a Radka Chudárková

Kapacita 20 míst
Cena 800 Kč/ os.

Registrace na email: radka.chudarkova@gmail.com
Platba předem na účet: 180781130/0300